PROGRAMUL INOVARE DIN PLANUL NAŢIONAL II 2007-2013
MODULUL 1 - Dezvoltare produs – sisteme

Proiect: SISTEME MODERNIZARE LOCOMOTIVE
Acronim: SIMDLOC
Instituţia coordonatoare:  S.C. Integral Consulting R&D Bucureşti -www.integralconsulting.ro 
Partenerii proiectului: 
- REMARUL ,,16 Februarie” Cluj-Napoca -http://www.remarul.eu/
- SNTFM CFR Marfă - http://www.cfrmarfa.cfr.ro/romana.html

1 2 3                                                            

Perioada de realizare a proiectului: 24.09.2008 –31.03.2010

Rezumat
Proiectul propune un integrarea pe locomotiva de manevră tip LDH 1250CP a unui sistem de modernizări, care cuprinde în principiu următoarele componente/secţiuni:

 • telecomandă prin radio pentru servicii de manevră
 • cuple automate cu comandă din cabina locomotivei sau prin telecomandă
 • sistem modern de protecţie antipatinaj şi antiblocaj
 • sistem de conducere şi siguranţă cu calculator de bord şi comunicaţie CANOpen
 • sistem modern şi performant de frânare electropneumatică
 • soluţii de amenajare a cabinei de comandă şi a pupitrelor de comandă pentru îmbunătăţirea ergonomiei, vizibilităţii, design-ului şi a confortului în conducere
 • soluţii de îmbunătăţire a fiabilităţii în exploatare şi a siguranţei comenzilor
 • soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor de exploatare şi întreţinere a locomotivei şi reducerea costurilor prin implementarea unei tehnologii noi, asistate de calculator

Principalele atu-uri ale acestor modernizări sunt:

 • Soluţiile tehnice aplicate asigură funcţionarea optimă în condiţii de siguranţă. Soluţiile de modernizare se pot aplica în cadrul reparaţiei generale/capitale fără a mări durata standard.
 • Componenţa modulară, existenţa elementelor redundante, posibilităţile de diagnoză şi deciziile optime a calculatoarelor de bord asigură disponibilitate ridicată a locomotivei.
 • Cea mai spectaculoasă dintre modernizările aplicate este telecomanda prin radio, care rezolva două mari probleme: diminuarea drastică a pericolelor de accidente şi creşterea eficienţei operării. Telecomanda prin radio îmbină siguranţa şi fiabilitatea în funcţionare cu funcţii extinse şi nedăunătoare mediului, fiind singura care îndeplineşte integral cele mai exigente cerinţe referitoare la comanda vehiculelor de tracţiune şi siguranţă feroviară.
 • Cuplele automate de manevră servesc la cuplare/decuplare locomotive conform cu reglementările normelor referitoare la siguranţa produselor feroviare critice.
 • Echipamentele de frână electopneumatice sunt echipamente moderne care înlocuiesc un număr dublu de echipamente pneumatice îmbătrânite fizic şi moral după cca. 40-50 ani.
 • Documentaţia de execuţie este specifică şi optimizată funcţie de caracteristicile acestui tip de locomotive, a echipamentelor alese şi particularităţilor specifice serviciului de manevră
 • Reproiectarea pupitrelor şi reamenajarea cabinei oferă mai mult spaţiu şi un confort sporit. 

Pupitru comandă modernizat      Dulap telecomandă şi calculatoare              Cuplă automată
5 4 6

Gradul de noutate:
Locomotiva realizată include soluţii noi şi inventive pentru problemele de la pct. 1. Pentru realizarea produsului la un înalt nivel tehnic Integral Consulting R&D a dezvoltat parteneriate cu firme renumite: Cattron-Theimeg, Knorr-Bremse, Selectron, Siemens, Faiveley, Gessmann, echipamentele de ultimă generaţie dezvoltate de aceste firme fiind optim configurate conform cerinţelor specifice ale aplicaţiei. In funcţie de acestea au fost dezvoltate soluţiile noi (pct.1) şi realizat prototipul funcţional LDH1250. Dosarul de brevetare va fi finalizat şi depus la OSIM.

Nivelul de competitivitate:
- Echipamentele introduse pe locomotivă sunt de ultimă generaţie pe plan mondial.
- Soluţiile tehnice dezvoltate sunt competitive cu soluţiile tehnice dezvoltate pe plan mondial, după cum au confirmat şi partenerii noştri externi. Soluţiile corespund celor mai noi standarde UIC şi EN, care impun condiţii tehnice severe pentru aceste domeniu. Documentaţia / echipa- mentele / locomotiva au fost avizate/agrementate/omologate de Autoritatea Feroviară - AFER.
- Funcţionarea locomotivei se bazează pe tehnologie modernă şi pachete software originale. Astfel de modernizări complexe au ajuns apanajul exclusiv al marilor firme (Siemens, Bombardier, Alstom, General Electric), Integral Consulting R&D fiind unicul integrator din Europa de Est care a realizat şi validat un astfel de produs, cu soluţii de modernizare originale.
În perioada Ian-Dec 2008 a fost urmărită funcţionarea şi îndeplinirea parametrilor proiectaţi:  
-  Locomotiva a parcurs 15.860 km în 4560 ore în exploatare curentă la ArcelorMittal Galaţi
-  Nu au fost staţionări din cauza unor defecţiuni; nu au fost semnalate incidente/accidente.

ETAPE DE REALIZARE
Etapa I.    Cercetare, realizare şi experimentare model
Etapa II.  Realizare si experimentare prototip
Etapa III. Urmărire funcţionare prototip in exploatare. Dezvoltare experimentală.
Etapa IV. Raportarea efectelor economice obţinute de către agentul economic beneficiar ca urmare a utilizării produsului şi tehnologiei dezvoltate.

EFECTE ECONOMICE
1. Efecte la producător:
Dezvoltarea multidisciplinară a Integral Consulting R&D şi extinderea know-how-ului.
Prin succesul acestui produs Integral Consulting R&D deţine un avantaj major faţă de alţi competitori din lume, întrucât poate efectua această modernizare la cel mai redus preţ şi în cel mai scurt timp, cu cea mai atractivă ofertă tehnică, bazată pe cele mai noi şi performante echipamente şi pe soluţii tehnice testate cu succes şi omologate în exploatare). Contractele cu ArcelorMittal Galaţi pentru astfel de locomotive şi perspectiva altor contracte confirmă recuperarea investiţiei. Recunoaşterea şi prestigiul câştigate au contribuit la succesul altor oferte în programe CDI naţionale (Inovare) sau UE (FP7, IEE, Phare). P1 -Remarul 16 Februarie Cluj-Napoca şi-a diversificat gama de produse, a câştigat noi contracte amortizându-şi cheltuielile.

2. Efecte la utilizator:

 • Amortizarea investiţiei este rapidă -cca. 18 luni. Economia anuală este cca. 8 mil. USD/an pe 20 locomotive conform studiului realizat în condiţiile de exploatare ArcelorMittal Galaţi.
 • Reducerea numărului de accidente în condiţiile foarte grele de manevră din combinat.
 • Impact social major, prin acumularea de know-how şi prin recalificarea personalului de exploatare, conform cu noile tehnologii şi echipamente. Reducere costuri de întreţinere.
 • Introducerea în exploatare a locomotivelor de manevră cu sisteme de modernizare reprezintă o alternativă sigură, fiabilă şi rentabilă la tehnologia tradiţională.

Realizarea unui produs modern, eficient şi fiabil, cu ajutorul finanţării CDI, a demonstrat utilitatea Programului Inovare. În perspectivă şi-au manifestat interesul pentru modernizarea flotei de locomotive ArcelorMittal Galaţi, dar şi SNTFM CFR Marfă şi SNTFC CFR Călători.

Apariţii în  reviste şi publicaţii ştiinţifice

 • BULETINUL ŞTIINŢIFIC al Universităţii ,,Politehnica” din Timişoara , Seria Mecanică

                   - Tomul 53(67), fascicola S2, 2008, ISSN 1224-6077

 • Revista română a inovării, Numărul 2 / Martie 2009, ISSN 1844-8356

 

Link-uri proiect
http://www.amcsit.ro/amcsit_catalog/024.pdf -FIŞA DE PREZENTARE
http://eng.upt.ro/buletin/numere/2008/2008_02_special.pdf

Director proiect:  Ing. Dan Caraman
Date de contact:   Email: dan.caraman@integralconsulting.ro
Str. Popa Soare nr. 16, et. 1, Sector  2, Bucureşti  023983,  Romania           
Tel.: +40(0)21.210.03.03 ;   Tel./ Fax : +40(0)21.211.45.89